Novi početak – Prva radionica OCD

15/07/2020 | Novi početak | Novosti | 1465 | | | | |

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali smo radionicu pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkovitiju rehabilitaciju i resocijalizaciju bivših počinitelja kaznenih djela dana 15. srpnja  2020. godine u Zagrebu.

Tema prve u nizu radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta Novi početak bila je Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učinkovitiju rehabilitaciju i resocijalizaciju bivših počinitelja kaznenih djela. Radionicu su uz predstavnike organizatora Društva za socijalnu podršku i Udruge LET vodili predstavnici Uprave za zatvorski sustav i Sektora za probaciju Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, a prisustvovali su predstavnici i članovi Klubova liječenih alkoholičara s područja Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Cilj radionice bio je umrežavanje stručnjaka iz zatvorskog i probacijskog sustava s predstavnicima organizacija civilnog društva te upoznavanje sa specifičnostima postpenalnog prihvata i rada s bivšim počiniteljima kaznenih djela. Sudionici radionice su, između ostalog, podijelili i usvojili znanja o zatvorskom sustavu u RH, postupku otpuštanja iz zatvora te Sektoru za probaciju.

Predstavljanje projekta

Izvršna direktorice Udruge LET Iva Jovović, ukratko je predstavila projekt Novi početak kojemu je cilj stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, a što zahtjeva suradnju organizacija civilnog društva sa zatvorskim sustavom i probacijskom službom. U okviru projekta Novi početak počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela pružena je podrška u snalaženju na slobodi kroz savjetodavni rad. Sve više članova obitelji trenutnih zatvorenika kontaktiralo je udruge provoditelje projekta kako bi se informirali o mogućnostima dobivanja pomoći koji će njihovi članovi obitelji imati nakon izlaska na slobodu. To ukazuje na uspješnost projekta Novi početak u prepoznavanju potreba u populaciji osuđenika i zatvorenika, ali i o realnoj potrebi za pružanjem pravovremenih informacija i određenom pripremom zatvorenika za život na slobodi prije samog izlaska iz kaznionice ili zatvora.

Zatvorenici s problemom ovisnosti

Načelnik Sektora tretmana Uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić, naveo je kako je udio zatvorenika ovisnika o alkoholu u ukupnoj zatvoreničkoj populaciji od 2017. do 2019. godine varirao između 8 i 10%. Istaknuo je neke od problema u provođenju posebnog tretmana ovisnika o alkoholu u zatvorskom sustavu, od čega je najveći nedobrovoljnost i niska motiviranost osoba uključenih u tretman. Osim toga, liječenje od ovisnosti u okviru zatvorskog sustava zatvorenika često predstavlja izvor dodatne stigmatizacije od strane ostalih zatvorenika, a sama je osoba često doživljava kao dodatno kažnjavanje. Ponekad zatvorenici s problemom ovisnosti nisko motivirani za rješavanje problema ovisnosti formalno pristaju na tretman, ali samo radi ”kupovine” pogodnosti, primjerice terapijskog izlaska na slobodu. Penić je također naglasio značajnu ulogu Klubova liječenih alkoholičara u pružanju podrške apstinenciji bivših zatvorenika pri njihovu izlasku na slobodu. O tome je posvjedočila i članica jednog KLA koja je navela vlastite teškoće s održavanjem apstinencije odmah pri izlasku na slobodu, ali i podršku koju je nakon recidiva pronašla u grupnom radu u okviru KLA.

Uspješnija rehabilitacija i resocijalizacija

Načelnik Sektora za probaciju Goran Brkić, predstavio je rad probacijske službe s osuđenicima i bivšim zatvorenicima. Napomenuo je kako probacijska služba nema razvijene tretmanske programe, već je njena uloga osobu s problemom ovisnosti o alkoholu uputiti na liječenje (ukoliko još nije liječena) ili u Klubove liječenih alkoholičara (ako je ranije liječena). Zbog toga je posebnu važnost pridao umrežavanju Klubova liječenih alkoholičara sa Sektorom za probaciju i njihovoj međusobnoj suradnji, a sve s ciljem što uspješnije rehabilitacije i resocijalizacije osuđenika i bivših zatvorenika.

Nakon održanog predavanja o probacijskom sustavu u RH, povela se rasprava među sudionicima, čiji je glavni zaključak bio onaj o postojećoj potrebi za suradnjom Sektora za probaciju sa Klubovima liječenih alkoholičara pri upućivanju osuđenika i zatvorenika kojima je izrečena mjera obveznog pohađanja Klubova. Predstavnik jednog od KLA istaknuo je pozitivno iskustvo takve suradnje i istaknuo važnost razmjene informacija o uspješnosti resocijalizacije bivših zatvorenika i osuđenika. Članovi Klubova liječenih alkoholičara također navode kako su ponekad previše opterećeni administrativnim poslovima vezanima uz vođenje udruga, jer obavljanje takvih poslova često skreće pozornost s njihova primarnog fokusa – dobivanja pomoći pri održavanju apstinencije i resocijalizaciji. Osim toga, dobrovoljnost i motiviranost članova ističu kao najveće prediktore uspješnosti resocijalizacije bivših ovisnika. U raspravi je također spomenuta potreba za supervizijom terapeuta u Klubovima liječenih alkoholičara kao način poboljšavanja rada i razmjene iskustava stručnjaka.

Razmjena iskustava

Kao primjer dobre prakse i uspješne razmjene iskustava mogu nam poslužiti i pojedini Klubovi na području Stenjevca i Susedgrada koji su sklopili uspješnu suradnju sa zatvorskim sustavom. U okviru te suradnje u nekoliko navrata realizirana je prijateljska posjeta KLA zatvorima pri čemu je došlo do razmjene iskustva s tretmanskim radom s ovisnicama u zatvorskom sustavu i klubovima liječenih alkoholičara, kao i sudjelovanje samih zatvorenika na izvanklupskim aktivnostima KLA.

 

Novi početak – Priopćenje za medije

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak objavljuju…

Novi početak – Završna konferencija

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu…

Novi početak – Virtualni stol Split

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali…


Projekt Novi početak i izradu dijela Internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge LET.
Kontakt osoba na projektu Iva Jovović.

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.