Event Category: Novi početak

| 10462 | | | | |

Društvo za socijalnu podršku u partnerstvu s Udrugom za unapređenje kvalitete življenja Let provodi projekt Novi početak naredna 22 mjeseca: 11.7.2019 – 10.5.2021.

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira uvodnu konferenciju pod istoimenim nazivom dana 18.09.2019. godine u Zagrebu. Na konferenciji biti će predstavljene aktivnosti projekta te važnost provođenja nazivnog projekta u zajednici. Program uvodne konferencije sadržava predavanja, plenarne rasprave i radionice u okviru kojih [>>>]

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira okrugli stol pod nazivom Resocijalizacija zatvorenika – Izazovi i rješenja dana 27.11.2019. godine s početkom u 11:00 sati u Bjelovaru.Cilj okruglog stola je sa stručnog aspekta doprinijeti učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji osoba u zajednicu nakon izvršenja [>>>]

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira okrugli stol pod nazivom Socijalne usluge u zajednici i izazovi i rješenja u radu s počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela dana 17.06.2020. godine s početkom u 12:00 sati u Osijeku.Cilj okruglog stola je sa stručnog aspekta [>>>]

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira radionicu pod nazivom Jačanje kapaciteta organizacije civilnog društva dana 15.07.2020. godine u Zagrebu. Radionica je namijenjena predstavnicima nevladinih organizacija.  Sukladno epidemiološkim mjerama broj sudionika na radionici je ograničen. Radi popunjenja kapaciteta prijave su zatvorene.  

© 2009 – 2020. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.