Novi početak

12/07/2019 Novi početak | Programi | 5354 | | | | |

Društvo za socijalnu podršku u partnerstvu s Udrugom za unapređenje kvalitete življenja Let provodi projekt Novi početak naredna 22 mjeseca: 11.7.2019 – 10.5.2021.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Projektom su predviđene aktivnosti za počinitelje kaznenih djela poput direktnog savjetovališnog rada – individualnog i grupnog – kroz poseban naglasak na razvijanje roditeljskih vještina počinitelja kaznenih djela. Projekt će omogućiti i informiranje korisnika o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.

Ciljevi projekta s pokazateljima

1.) Unaprijeđena suradnja organizacija civilnog društva i stručnjaka Uprave za zatvorski sustav i probaciju, centara za socijalnu skrb, odgojno- obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga i poduzeća i osnovanih od stane udruga te povećani kapaciteti OCD-a za provedbu usluga postpenalnog prihvata.

Pokazatelji:

 • Broj lokalnih OCD-a koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada
  (broj: 2)
 • Broj volontera uključenih u projektne aktivnosti
  (broj: 10)
 • Broj volonterskih sati
  (broj: 200)
 • Ukupna vrijednost volonterskog rada
  (broj: 7200 kn)

2.) Informirani počinitelji kaznenih djela nakon izvršenja kazne zatvora o socijalnim pravima i uslugama u zajednici i mogućnostima ostvarivanja istih te unaprijeđene roditeljske vještine počinitelja kaznenih djela.

Pokazatelji:

 • Broj počinitelja kaznenih djela koji sudjeluju u projektnim aktivnostima
  (broj: 150)

Predviđene aktivnosti

Projektom su predviđene aktivnosti za počinitelje kaznenih djela poput direktnog savjetovališnog rada – individualnog i grupnog – kroz poseban naglasak na razvijanje roditeljskih vještina počinitelja kaznenih djela. Projekt će omogućiti i informiranje korisnika o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.

Drugi dio aktivnosti biti će usmjeren na stručnjake i predstavnike pružatelja socijalnih usluga.

Planirane aktivnosti uključuju organizaciju radionica za predstavnike OCD-a, organizaciju stručnih skupova od okruglih stolova, konferencija te studijska putovanja i umrežavanje s dionicima u zajednici od zatvorskog sustava i probacije, centara za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga i poduzeća osnovanih od strane udruga te s predstavnicima županija odnosno jedinicama lokalne uprave kako bi se planirale učinkovite i održive usluge za korisnike u zajednici.

Predviđeno je prikupljanje iskustava o novom modelu prihvata kuća na pola puta prema primjerima dobre prakse iz Nizozemske. Potrebno je odgovoriti na pitanja sigurnosti u zajednici, održivosti, najboljeg modela upravljanja, specifičnosti programa odvikavanja od sredstava ovisnosti i slićno, sve kako bi kuće na pola puta bile učinkovite i ravnomjerno raspoređene po cijeloj Hrvatskoj.

Predstavnici udruga iz Hrvatske imati će priliku učiti od portugalskih kolega o njihovim iskustvima u radu sa bivšim počiniteljima kaznenih djela.

Projekt je ukupne vrijednosti 1.197.216,87 kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.017.634,34 kn.

 

Novi početak – Priopćenje za medije

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak objavljuju…

Novi početak – Završna konferencija

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu…

Novi početak – Virtualni stol Split

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali…


Projekt Novi početak i izradu dijela Internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge LET.
Kontakt osoba na projektu Iva Jovović.

© 2009 – 2024. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.