O nama

Društvo za socijalnu podršku nevladina je organizacija za pružanje socijalnih usluga u zajednici kojima je cilj pomoći u prevladavanju životnih problema osobama u potrebi. Organizacija djeluje na području Republike Hrvatske. U okviru svoje djelatnosti klijentima pruža uslugu savjetovališta, edukacije za stručnjake, programe prevencije i tretmana ovisnosti, programe za starije osobe, osobe s invaliditetom i mlade. Projekte provodimo u partnerstvu i suradnji s nevladinim organizacijama kao i s drugim organizacijama i ustanovama u zajednici iz područja odgojne, obrazovne, socijalne i zdravstvene skrbi.

 

Udruga je osnovana s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja socijalnih usluga te pružanja pomoći i podrške osobama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe te im prijeti rizik socijalne isključenosti i siromaštva. Naša misija je osigurati i pružiti socijalnu potporu u zajednici na kompetentan, profesionalan i odgovoran način putem osnaživanja i participiranja korisnika u pomažućem odnosu, ali i isticanja značenja ljudske dimenzije u tom procesu.


Udruga PODRŠKA osnovana je 15. rujna 2003. s ciljem promicanja, razvoja i unapređenja socijalnih usluga prema osobama u socijalnoj potrebi. Cilj joj je pružiti podršku onima koji se nađu na putu socijalne isključenosti.   Misija naše organizacije je osigurati i pružiti socijalnu potporu u zajednici na kompetentan, profesionalan i odgovoran način putem osnaživanja i participiranja korisnika u pomažućem odnosu, ali i isticanja značenja ljudske dimenzije u tom procesu. U okviru programa pokrivamo sljedeća područja:

  • prevenciju ovisnosti,
  • tretman ovisnosti,
  • aktivno starenje,
  • skrb za osobe s invaliditetom,
  • prevenciju nasilja i širenja govora mržnje na Internetu,
  • pomoć u organiziranju građana,
  • izdavanje stručnih publikacija,
  • organiziranje stručnih skupova.
 

U okviru programa Jačanje organizirane pomoći građana članovi Društva za socijalnu podršku pružaju savjetodavne oblike pomoći nevladinim organizacijama, državnim i privatnim institucijama i pojedinim skupinama građana s ciljem što uspješnijeg organiziranja i rješavanja specifične problematike. U okviru istoga uspostavljena je suradnja i partnerstvo s Udrugom za unapređenje življenja LET prilikom čega je realizirana stručna psihosocijalna pomoć zaposlenicima i članovima Udruge LET kao i evaluacija pojedinih programa i projekata Udruge. U cilju ostvarivanja ciljeva pojedinih programa razvijamo partnerstva s jedinicama lokalne uprave i samouprave, institucijama socijalne skrbi, ali i drugim interesnim institucijama.  

Naš tim čine profesionalni pomagači humanstičkih znanosti, prije svega socijalni radnici, rehabilitatori, zdravsteveni djelatnici i studenti socijalnog rada.  

Članovi njeguju stručni i profesionalni pristup u rješavanju pojedinih društvenih problema što potvrđuje kontinuirana naobrazba istih kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, provođenje istraživačkog rada kao i stručno usavršavanje na poslijediplomskim studijima.   Članovi udruge su aktivni članovi drugih udruga te sudjeluju u neposrednom radu istih u svojstvu konzultanta, savjetodavca, stručnog suradnika ili kao autori pojedinih projekata.Članica smo Hrvatske mreže protiv siromaštva čiji je cilj utjecati na iskorjenjivanje siromaštva putem zagovaračkih aktivnosti i utjecanjem na javne politike, pokretanjem različitih inicijativa, uz kontinuiranu suradnju s Europskom mrežom protiv siromaštva. Mreža objedinjava interese različitih ranjivih skupina, koje također imati priliku sudjelovati kao samozagovaratelji unutar Mreže i putem posrednika-organizacija civilnog društva.

Društvo za socijalnu podršku upisano je u Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Svi financijski izvještaji objavljeni su u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva financija.

 


Donatori

 

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Obilježavanje pet godina rada Škole modernih tehnologija

Grad Zagreb – Gradski ured za mlade i sport
Savjetovalište za mlade i roditelje

Ministarstvo zdravstva
Hvala, ne!

Europski socijalni fond

Novi početak

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Kreativnošću do jednakih mogućnosti
Obilježavanje blagdana uz poticanje kreativnosti starijih
Edukacija stručnjaka o koristima i rizicima uporabe modernih tehnologija

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo
Hvala, ne!

Grad Zagreb – Gradski ured za mlade i sport
Savjetovalište za mlade i roditelje

Europski socijalni fond
Novi početak

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Savjetovalište
Umjetnošću do jednakih mogućnosti
Ljetna škola modernih tehnologija

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Znanjem ka ravnopravnoj konkurentnosti

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Građani za građane
Umjetnošću do jednakih mogućnosti
Ljetna škola modernih tehnologija
Psihosocijalna potpora starijim osobama

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Mladi i kreiranje programa lokalne socijalne politike
Znanjem ka ravnopravnoj konkurentnosti

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo
Hvala, ne!

Vijeće Gradske četvrti Donji grad
Obilježavanje mjeseca borbe protiv alkoholizma 15.11-15.12.

Skupština Grada Zagreba
Pokroviteljstvo nad konferencijom “Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo”

Hrvatska elektroprivreda

Ljetna škola modernih tehnologija

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Umjetnošću do jednakih mogućnosti
Ljetna škola modernih tehnologija

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Mladi i kreiranje programa lokalne socijalne politike

Skupština Grada Zagreba
Pokroviteljstvo nad 2. konferencijom “Prevencije ovisnosti”

Hrvatska elektroprivreda
Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju

Ministarstvo zdravlja
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psihosocijalna potpora starijim osobama
Umjetnošću do jednakih mogućnosti

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju
Mladi i kreiranje programa lokalne socijalne politike

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju
Mladi i kreiranje programa lokalne socijalne politike

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psihosocijalna potpora starijim osobama na unaprjeđenju mentalnog zdravlja
I oni imaju pravo na život u zajednici

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju
Govorom ljubavi protiv govora mržnje na Internetu

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psihosocijalna potpora starijim osobama na unaprjeđenju mentalnog zdravlja
I oni imaju pravo na život u zajednici

Ministarstvo zdravlja
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, Internetu, kocki i klađenju

Ministarstvo socijalne politike i mladih
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju

Grad Zagreb – Ured gradonačelnika Služba za europske integracije i fondove europske unije
Promicanje sustava vrijednosti EU kroz unapređenje kapaciteta civilnog društva u području suzbijanja i prevencije ovisnosti

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo i branitelje
Promicanje sustava vrijednosti EU kroz unapređenje kapaciteta civilnog društva u području suzbijanja i prevencije ovisnosti

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psihosocijalna potpora starijim osobama na prevenciji i unapređenju mentalnog zdravlja
I oni imaju pravo na život u zajednici

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo i branitelje
Modificiranje stavova mladih u vezi rizičnog ponašanja u periodu odrastanja – prevencija ovisnosti o Internetu i kockanju/klađenju

Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, Internetu, kocki i klađenju

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psihosocijalna potpora starijim osobama na prevenciji i unapređenju mentalnog zdravlja
I oni imaju pravo na život u zajednici

Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Modificiranje stavova mladih u vezi rizičnog ponašanja u periodu odrastanja

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
sudjelovanje na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji “Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava, Mostar, Bosna i Hercegovina, 20. – 23. listopada 2010.

Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo i branitelje
Modificiranje stavova mladih u vezi rizičnog ponašanja u periodu odrastanja – prevencija ovisnosti o Internetu i kockanju/klađenju

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Prevencija mentalnog zdravlja kod osoba s invaliditetom
Psihosocijalna potpora starijim osobama na prevenciji i unaprjeđenju mentalnog zdravlja

Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Modificiranje stavova mladih u vezi rizičnog ponašanja u periodu odrastanja

Grad Zagreb – Gradski ured za odgoj, obrazovanje i šport
Modificiranje stavova mladih u vezi rizičnog ponašanja u periodu odrastanja

Zagrebačka županija
Modificiranje stavova mladih u vezi rizičnog ponašanja u periodu odrastanja

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psiho-socijalna potpora osobama s invaliditetom i članovima obitelji osoba oboljelih od depresije

Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
Psiho-socijalna potpora osobama s invaliditetom i članovima obitelji osoba oboljelih od depresije

Zagrebačka županija
Samo-zastupanje i zagovaranje osoba s intelektualnim teškoćama


Suradnja i partnerstvo