Novi početak – Virtualni stol Split

06/05/2021 Novi početak | Novosti | 1329 | | | | |

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali smo Okrugli stol pod nazivom Izvršenje i primjena sigurnosne mjere obveznog liječenja dana 06.05.2021. godine. Previđeno je da održavanje stručnog skupa bude u gradu Splitu, no zbog strogih epidemiloških mjera održali smo ga virtualnim putem.

Cilj projekta Novi početak je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.


Na okruglom stolu sudjelovali su stručnjaci iz sustava pravosuđa, Uprave za probaciju Ministarstva pravosuđa, socijalne skrbi i nevladinih organizacija. U okviru okruglog stola predstavljen je rad probacijske službe i udruga s osobama kojima je određena mjera obveznog liječenja od ovisnosti.

Iva Jovović, ispred Udruge za unapređenje kvalitete življenja LET, govorila je o ulozi nevladinih organizacija u resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela, a važnost postojanja mape socijalnih usluga u zajednici naglasila je Katarina Radat ispred Društva za socijalnu podršku.

Ispred probacijskog ureda grada Splita govorila je Jadranka Čaljkušić-Ivanović koja se osvrnula na mjere posebne obveze liječenja od ovisnosti i probleme izvršavanja rada za opće dobro kod osoba kojima je izrečeno obvezno liječenje. Naglasila je kako od strane pravnih osoba postoji otpor prema suradnji u smjeru prihvaćanja bivšeg počinitelja za izvršavanje rada za opće dobro. Najveći problem odnosno stigmatizacija nije prema kriminalnom dosjeu osoba već prema saznanju da određena osoba ima problem s ovisnosti. Istaknula je kako postoji iznimno učinkovita suradnja s Centrom za socijalnu skrb u Splitu ali i s neprofitnim sektorom gdje međusobnom razmjenom informacija nastoje riješiti tekuće probleme pojedinih korisnika.

Nevenka Mardešić govorila je ispred Udruge za pomoć mladima HELP. Objasnila je koja su to postupanja udruga u procesima pomoći i resocijalizacije bivših počinitelja i ovisnika. Naglasila je kako kod velikog broja osoba koje su bivši počinitelji, a ujedno i ovisnici, postoji niska razina motivacije i želje za postizanjem pozitivnih životnih promjena. U tom smjeru istaknula je važnost provođenja psihosocijalnih tretmana te educiranja i usavršavanja stručnjaka na postizanju individualnih promjena kod počinitelja kaznenih djela.

 

Novi početak – Priopćenje za medije

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak objavljuju…

Novi početak – Završna konferencija

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu…

Novi početak – Virtualni stol Split

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali…


Projekt Novi početak i izradu dijela Internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge LET.
Kontakt osoba na projektu Iva Jovović.

© 2009 – 2023. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.