Iz medija

06.05.2017 @Martin – Emisija Civilka

Emisija Civilka danas na Radio Martinu u kojoj su gostovale Jana Špero, načelnica Ministarstva pravosuđa, Sektora za probaciju i Katarina Radat, šef Odsjeka za socijalnu skrb Ustanove Dobri dom Grada Zagreba. U emisiji je predstavljena služba probacije kao i primjeri dobre prakse izvršavanja rada za opće dobro na slobodi.Civilka – @Martin  

Više

18.03.2017 @HTV1 – Emisija Zdrav život

Emisija Zdrav život danas na prvom programu televizije HRT u kojoj je gostovala Katarina Radat, dipl.soc.radnik. Govorilo se o problemu ovisnosti o alkoholu među mladima. Predstavila je programe Društva za socijalnu podršku te je naglasila važnost i ulogu obitelji, društvene zajednice, ali i medija u prevenciji ovisnosti kod mladih.Gledaj HTV1 

Više

21.02.2017 @HKR – Emisija Znanjem protiv ovisnosti

Snimka emisije danas na Hrvatskom Katoličkom Radiju u kojoj su gostovale doc.dr.sc Lucija Vejmelka i Katarina Radat, dipl.soc.radnik. Govorilo se o rizicima korištenja Interneta za mlade.Znanjem protiv ovisnosti – 21.02.2017 @HKR 

Više

17.01.2017 @HKR – Emisija Znanjem protiv ovisnosti

Snimka emisije danas na Hrvatskom Katoličkom Radiju u kojoj je gostovala naša Katarina Radat. Govorilo se o problemima alkoholizma i kulturu, tj. nekulturu pijenja alkoholnih pića u Hrvatskoj.Znanjem protiv ovisnosti – 17.01.2017 @HKR 

Više

10.01.2017 @Sljeme – Emisija Civilna abeceda

Emisija danas na Radio Sljemenu u kojoj je gostovala Katarina Radat, dipl.soc.radnik. Govorilo se o problemu ovisnosti o alkoholu među mladima.Civilna abeceda – @Sljeme

Više

20.11.2014 @Opatija – Nagrada za poster prezentaciju

U Opatiji  je na dan Konvencije o pravima djeteta 20. studenoga 2014. održan 2. simpozij “Koraci za budućnost bez nasilja – Nasilje i mladi”, u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko goranske županije, Odjela socijalne medicine, Odsjeka za prevenciju nasilja. Tom je prigodom Društvo za socijalnu podršku u suradnji sa Studijskim centrom socijalnog rada…

Više

04.01.2014 @Zagreb Svečano uručivanje nagrada

U prostorijama Vlade Republike Hrvatske dana 4. srpnja 2014. godine, u organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih (dalje: Ministarstvo), održano je svečano uručivanje nagrada učenicima i učenicama za sudjelovanje u nacionalnoj kampanji “Ne govoru mržnje na Internetu” . Kampanja je dio kampanje Vijeća Europe „Ne govoru mržnje“ (engl. „No hate speech movement“), a Društvo za…

Više
Page 1 of 212