Programi

Novi projekt Pozitivno roditeljstvo

Društvo za socijalnu podršku u partnerstvu s Udrugom LET provodi projekt Pozitivno roditeljstvo kojim dodatno želi pružiti i osigurati razvoj mreže podrške roditeljstvu kroz podizanje i unapređenje roditeljskih kompetencija sadašnjih i budućih roditelja. Kroz ovaj projekt izgradit ćemo mrežu partnerstva s organizacijama civilnog društva i lokalnim dionicima usmjerenih podršci roditeljstva kako bi ih potaknuli na [>>>]

Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju

Projekt Hvala, ne! projekt je prevencije ovisnosti o alkoholu, drogi, modernim tehnologijama, kocki i klađenju koji se provodi u okviru Društva za socijalnu podršku u kontinuitetu već deset godina, a namijenjen je mladima osnovno i srednjoškolskog uzrasta kao i studentima.

Novi početak

Društvo za socijalnu podršku u partnerstvu s Udrugom za unapređenje kvalitete življenja Let provodi projekt Novi početak naredna 22 mjeseca: 11.7.2019 – 10.5.2021. Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Projektom su predviđene aktivnosti za počinitelje kaznenih djela poput direktnog savjetovališnog rada – individualnog i grupnog [>>>]

Znanjem ka ravnopravnoj konkurentnosti

Projekt Znanjem ka ravnopravnoj konkurentnosti provodi se na području Grada Zagreba, a uključuje mlade koji izlaze iz sustava socijalne skrbi, uključujući i osobe s invaliditetom po završetku srednjoškolskog/visokoškolskog obrazovanja, te studente koji ulaze na otvoreno tržište rada.Zapošljavanje kao ključan element za uključivanje u društvo posebno je bitan za mlade. Najveći problem kod navedene demografije je [>>>]

Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo

Projekt Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo je projekt koji Društvo za socijalnu podršku od 2016. provodi na području Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske županije i Osiječko-baranjske županije. Projekt je financijski potpomognut od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Društvo za socijalnu podršku uspostavilo je suradnju s Ministarstvom pravosuđa Upravom za kazneno pravo i probaciju.Cilj [>>>]

Partnerstvo na projektu Prevencija ovisnosti

Društvo za socijalnu podršku partner je Zavodu za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije na projektu Prevencija ovisnosti djece i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji od 2016. godine.Glavni cilj projekta je senzibilizacija mladih u području prevencije ovisnosti u kontekstu nerizičnog samozaštitnog ponašanja. U okviru istoga provodi se niz projektnih aktivnosti: edukacija edukatora koja je namijenjena razrednicima 6. razreda osnovnih [>>>]

Mladi i kreiranje programa lokalne socijalne politike

Projekt Mladi i kreiranje programa lokalne socijalne politike je projekt koji se provodi na području Grada Zagreba. Potrebitost za ovim projektom vidi se u statističkim podacima brojnih istraživanja koji govore o niskom udjelu mladih u politici, niskom udjelu u proračunu za mjere koje se provode i namijenjene su za mlade osobe.Cilj projekta je osnažiti studente [>>>]

Umjetnošću do jednakih mogućnosti

Opći cilj projekta Umjetnošću do jednakih mogućnosti koji je organiziralo Društvo Podrška u suradnji s našom istaknutom dramskom umjetnicom Krunom Tarle je podizanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, dok se specifični ciljevi vezuju uz usvajanje njihovih radnih i kreativnih vještina i izražavanja, osnaživanje i uvježbavanje dramsko-scenskih nastupa.Tijekom projektnog razdoblja u radionicama je sudjelovalo 28 korisnika, [>>>]

generated by ©knj category on 1701825388