Novi početak – Završna konferencija

10/05/2021 Novi početak | Novosti | 2312 | | | | |

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu projekta Novi početak.


Cilj projekta Novi početak je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.Otvorenje konferencije

Mapa socijalnih uslugaUvodni govor održala je predsjednica Društva za socijalnu podršku Katarina Radat koja je poseban naglasak stavila na Mapu socijalnih usluga koja je izrađena u sklopu projekta te je ista dostupna na našim mrežnim stranicama. U navedenoj mapi se trenutno nalazi skoro 1000 lokacija različitih institucija i organizacija. Ispred Udruge LET govorila je Iva Jovović koja je predstavila projekt Novi početak, predviđene aktivnosti te ostvarene ciljeve.


Savjetovanje bivših počinitelja

Marija Kurtušić, ispred Društva za socijalnu podršku, govorila je o savjetodavnom radu kao elementu uspješne reintegracije bivših počinitelja u zajednicu. Naglasila je kako je projektnom aktivnošću savjetovanja obuhvaćeno preko 140 korisnika kojima je pružena podrška i informacije o pojedinim uslugama u zajednici te ostvarivanju prava. Istaknula je kako je važno održavanje kontinuiteta pružanja savjetovanja ovoj skupini korisnika kroz financiranje projekata za udruge; kako je ključno produbiti suradnju između organizacija civilnog društva te ostalih dionika u zajednici s ciljem cjelovite razmjene informacija te potrebu za ranijim ulaskom u zatvorski sustav s ciljem provođenja priprema za izlazak korisnika na slobodu.

O važnosti osnaživanja zatvorenika kao roditelja govorila je Kristina Majstorić ispred Udruge LET. Naglasila je da je od iznime važnosti za zatvorenika održavanje komunikacije i veza s obitelji. Osiguravanje podrške bivšim zatvorenicima u roditeljskoj ulozi može biti zaštitni faktor i za dijete i za roditelja. Kao jedan od prvih koraka u radu s obiteljima potrebno je osigurati emocionalnu podršku i pristup informacijama. Istaknula je kako je svakoj obitelji potrebno osigurati podršku u skladu sa specifičnim teškoćama s kojima se susreće i potrebama koje ima, a udruge zbog svoje fleksibilnosti i kvalitete usluga koje pružaju i na tom području mogu biti od iznimne važnosti.

Međusektorska suradnja

O modalitetima suradnje između nevladinog sektora i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj govorio je Zvonimir Penić ispred Ministarstva pravosuđa, Uprave za zatvorski sustav i probaciju. U svom izlaganju predstavio je ulogu nevladinih organizacija u području resocijalizacije te neke od programa koje su provođene u suradnji između Ministarstva pravosuđa i udruga.

Goran Brkić, načelnik sektora za probaciju, govorio je o važnosti suranje između probacije i nevladinih organizacija s ciljem postizanja učinkovitije resocijalizacije i reintegracije bivših osuđenika. Predstavio je rad probacijske službe s osuđenicima i bivšim zatvorenicima te naglasio važnost umrežavanja svih relevantnih dionika u zajednici.

Sustav u Portugalu

Ova konferencija bila je s međunarodnim sudjelovanjem jer nam se pridružio i Jose Monteiro koji je predstavio načine i principe rada probacijske službe u Portugalu. Nakon održanog izlaganja održana je rasprava, a svi prisutni sudionici dobili su priliku povući paralelu između dva probacijska sustava te usvojiti primjere dobre prakse. Nakon rasprave izneseni su glavni zaključci i preporuke za razvoj budućih programa, nakon čega je uslijedila i evaluacija stručnog skupa.

 

Novi početak – Priopćenje za medije

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak objavljuju…

Novi početak – Završna konferencija

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu…

Novi početak – Virtualni stol Split

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali…


Projekt Novi početak i izradu dijela Internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge LET.
Kontakt osoba na projektu Iva Jovović.

© 2009 – 2024. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.