Virtualna konferencija | Novi početak 2021

05/05/2021 | 1158 | | | | |

Event DetailsUdruga za unapređenje kvalitete življenja LET
u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira završnu konferenciju pod istoimenim nazivom dana 10.05.2021. godine u terminu od 09:00 – 13:00 putem virtualne platforme Jitsi Meet. Na konferenciji bit će opisane aktivnosti projekta te važnost provođenja nazivnog projekta u zajednici. Program završne konferencije sadržava predavanja i plenarne rasprave u okviru kojih će sudionici moći aktivno participirati u radu same konferencije. Kroz navedena izlaganja sagledat ćemo važnost i ulogu nevladinih organizacija u razvijanju i pružanju socijalnih usluga bivšim zatvorenicima u zajednici.

Cilj konferencije je sa stručnog aspekta doprinijeti učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji osoba u zajednicu nakon izvršenja kazne zatvora.

 

Prijave sudionika otvorene su do popunjenja kapaciteta. Osobe koje se prijave za sudjelovanje na okruglom stolu dobiti će email koji će sadržavati povratnu informaciju jel im odobreno sudjelovanje te upute za priključivanje virtualnom okruglom stolu.
Događaj će biti bodovan od strane relevantnih stručnih komora. Za sudjelovanje na ovom događanju nije predviđena kotizacija.

 

Prijave su zatvorene radi popunjenja kapaciteta!

Virtualna konferencija bit će dostupna u ponedjeljak na poveznici – Novi_pocetak
Molimo sve prijavljene da prilikom ulaza u virtualnu dvoranu upišete svoje puno ime i prezime s kojim ste izvršili registraciju. Ulaz neće biti omogućen bez navedenog.

 


Event Details


Novi početak – Priopćenje za medije

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak objavljuju…

Novi početak – Završna konferencija

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu…

Novi početak – Virtualni stol Split

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali…


Projekt Novi početak i izradu dijela Internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge LET.
Kontakt osoba na projektu Iva Jovović.

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.