Radionice za majke trudnice i dojilje

17/12/2021 Objave za medije | 80 | | | | |

Projekt Hvala, ne! projekt je prevencije ovisnosti o alkoholu, drogi, modernim tehnologijama, kocki i klađenju kojeg u okviru Društva za socijalnu podršku provodimo u kontinuitetu preko deset godina.

 

U ovoj fazi provođenja projektnih aktivnosti usmjerili smo se na unapređenje roditeljskih znanja i vještina o štetnim učincima konzumacije sredstava ovisnosti za vrijeme trudnoće/dojenja. Uspješno smo proveli radionice s mladim majkama trudnicama/dojiljama u suradnji s Caritasovom kući ljubavi. Tijekom radionica sa korisnicama smo obrađivali raznolike teme, od uspješne komunikacije, rada na samopouzdanju, izbjegavanja nesporazuma, osvještavanja neadekvatnih obrazaca reagiranja i ponašanja do informiranja o pojedinim štetnim učincima konzumacije sredstava ovisnosti kao što su ovisnost o cigaretama, alkoholu i drogama.

Svim korisnicama radionica distribuirani su edukativni materijali u obliku priručnika „Pozitivno roditeljstvo“ osmišljenog u okviru projekta. S korisnicima se kontinuirano provodio i individualni savjetodavni rada s ciljem osvještavanja štetnosti konzumiranja sredstava ovisnosti, davanju podrške u liječenju i apstinenciji te jačanju osobnih resursa za razvijanje novog životnog stila koji ne uključuje sredstva ovisnosti.

 

Projekt Hvala, ne! financiralo je Ministarstvo zdravstva u okviru poziva za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za programe u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga.

© 2009 – 2022. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.