Events at Gradska vijećnica Bjelovar

| 19728 | | | | |

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira okrugli stol pod nazivom Resocijalizacija zatvorenika – Izazovi i rješenja dana 27.11.2019. godine s početkom u 11:00 sati u Bjelovaru.Cilj okruglog stola je sa stručnog aspekta doprinijeti učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji osoba u zajednicu nakon izvršenja [>>>]

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.