Novosti

16.05.2017 @Zagreb – Posjet Centru Slava Raškaj

Društvo za socijalnu podršku posjetilo je Centar za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” u Zagrebu, koji se bavi rehabilitacijom, odgojem i obrazovanjem djece i mladeži oštećenog sluha i govora te djece s komunikacijskim poteškoćama.


Ravnateljica gospođa Jelena Grabovac sa svojim suradnicima upoznala nas je s brojnim aktivnostima koje se provode u okviru Centra, a namijenjene su za djecu s oštećenjima sluha. Time ovaj Centar doprinosi mladima da žive u društvu jednakih mogućnosti.