Okrugli stolovi o ovisnosti mladih za vrijeme pandemije

15/12/2020 Objave za medije | 806 | | | | |

Društvo za socijalnu podršku je povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti 15.11-15.12, organiziralo tri virtualna okrugla stola na kojima se raspravljalo o problematici ovisnosti mladih za vrijeme pandemije Covid-19. Rasprava je uključivala prikaz trenutnog stanja zlouporabe sredstava ovisnosti na pojedinim županijama, problem trenda rasta ovisnosti, rizike korištenja modernih tehnologija te potrebu usavršavanja stručnjaka na području prevencije i tretmana ovisnosti. Okrugli stolovi obuhvatili su stručnjake iz sustava obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva i lokalne samouprave.

Okrugli stolovi održani su 15.12.2020. godine za tri različite regije u Republici Hrvatskoj pod nazivom:

  • Grad Zagreb, 15.12.2020. u 10:00 sati – Pojavnost ovisnosti među mladima za vrijeme pandemije
  • Splitsko-dalmatinska županija, 15.12.2020. u 12:00 sati – Osvješćivanje problema povećane ovisnosti za vrijeme pandemije
  • Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, 15.12.2020. u 14:00 sati – Rizici razvoja ovisnosti za vrijeme pandemije

Cilj virtualnih okruglih stolova bio je osvijestiti rizike korištenja modernih tehnologija, potencijalnog stvaranja ali i povećanja ovisnosti, te ukazati na potrebu usavršavanja stručnjaka na područjima prevencije ovisnosti.

Predavanja na okruglim stolovima održali su stručnjaci iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i lokalne samouprave koji su putem svojih izlaganja i rasprave iznijeli relevantne zaključke na temu, a samim time su educirali i obogatili znanjem brojne prisutne sudionike.


PREDSTAVLJANJE PROJEKTA

Uvod u okrugle virtualne stolove održala je Katarina Radat, dipl.soc.radnica održavši uvodni govor. Predstavila je i projekt Hvala, ne! koji je projekt prevencije ovisnosti o alkoholu, drogi modernim tehnologijama, kocki i klađenju koji se provodi unutar Društva za socijalnu podršku, a namijenjen je mladima osnovno i srednjoškolskog uzrasta kao i studentima. Projekt se u kontinuitetu provodi već 10 godina, a ove godine su projektne aktivnosti ciljano usmjerene na unapređenje roditeljskih znanja i vještina o štetnim učincima konzumacije sredstava ovisnosti za vrijeme trudnoće/dojenja te na edukaciju stručnjaka koji rade s mladim majkama, trudnicama/dojiljama u prevenciji tretmanu ovisnosti s posebnim naglaskom na uporabu modernih tehnologija. Glavni cilj je unaprijediti kvalitetu života mladih putem veće informiranosti o sredstvima ovisnosti kako bi se prevenirala rizična ponašanja posebno u području eksperimentiranja i konzumiranja sredstava ovisnosti. Projekt se provodi u nekoliko županija-Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, Brodsko-posavka, Zadarska županija i druge. Također, tijekom provođenja projekta provedeno je istraživanje među mladima o problemu ovisnosti, otvoreno je savjetovalište te je izdano nekoliko edukativnih brošura i knjižica iz područja prevencije ovisnosti.


POJAVNOST OVISNOSTI MEĐU MLADIMA ZA VRIJEME PANDEMIJE

Prvo predavanje održala je Ivana Portolan Paić, dr.med., zamjenica pročelnika gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba i koordinatorica za provedbu aktivnosti Rezolucije Europske mreže gradova bez droga, pri čemu je iznijela zanimljive podatke povezane s problemom ovisnosti na području Grada Zagreba. Naime, Grad Zagreb se potpisivanjem Rezolucije Europske mreže gradova bez droga, obvezao odbaciti sve zahtjeve za legalizacijom droga, sustavno promicati programe prevencije protiv droga te raditi na liječenju i savjetovanju ovisnika. Tako je Zagreb u suradnji s Institutom Ruđer Bošković proveo analizu urinarnih biomarkera ilegalnih droga u otpadnim vodama grada Zagreba te su dosadašnje analize pokazale vrlo značajan porast stope sintetički stimulirajućih droga, amfetamina i MDMA te kokaina i kanabisa. Portolan Paić se osvrnula i na važnost postojanja službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti te ističe kako su upravo službe nositelji specifičnih aktivnosti koje se odnose na smanjenje potražnje za opojnim sredstvima. Također, istaknula je kako lokalna zajednica Grada Zagreba prati trendove konzumacije pojedinih opijata i time je korak ispred u osmišljavanju kvalitetnih i ciljanih programa koji će učinkovito odgovoriti na problem ovisnosti mladih, te veliku važnost pridaje i istraživanjima na području korištenja modernih tehnologija koja nam pružaju uvid u nove trendove.


OSVJEŠĆIVANJE PROBLEMA POVEĆANE OVISNOSTI ZA VRIJEME PANDEMIJE

O problemu ovisnosti na području Splitsko-dalmatinske županije govorila je Roberta Martković, prof.socio., ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. U svom izlaganju osvrnula se na rezultate novog vala Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uzimanju droga i drugim oblicima ovisnosti među učenicima gdje su se zanimljivim pokazali podaci koji se odnose na konzumiranje marihuane. Naime u prosjeku 19 % učenika Splitsko-dalmatinske županije u dobi od 15 godina konzumirao je marihuanu barem 1 puta te je najveći skok u području rizičnog korištenja marihuane prisutan u prijelazu između 8 razreda osnovne i 2 razreda srednje škole. Tim podatkom željela je istaknuti potrebu i nužnost prevencije konzumacije marihuane kod maloljetnika, odnosno početak preventivnih intervencija prije same konzumacije. Zanimljiv podatak je i da je u periodu od 2015.-2019. zabilježen pad uporabe alkohola u kombinaciji s tabletama, ali i pad uporabe inhalanata (s 25 na 15 %) te se postavilo pitanje što stoji iza ovakvog pada brojki u posljednje četiri godine. Istaknula je kako je broj korisnika u savjetovalištu za djecu i mlade u stalnom porastu i da je sve manje mladih koji dolaze zbog eksperimentiranja s marihuanom. Matković se za kraj osvrnula na činjenicu da je padnemija koronavirusa utjecala na smanjenje broja trenutnih korisnika u savjetovalištu i da se povećao broj njih koji dolaze samoinicijativno ali neki snažniji utjecaji nisu trenutno vidljivi obzirom na činjenicu da od prve konzumacije sredstva ovisnosti do javljanja u savjetovalište prođe i do 5 godina.


RIZICI RAZVOJA OVISNOSTI ZA VRIJEME PANDEMIJE

Stanje ovisnosti na području Krapinsko-zagorske županije predstavio je Svetislav Joka, dipl.psiholog ispred Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije. On ističe kako veliku ulogu u provođenju aktivnosti predviđenih Planom za zdravlje ima Centar za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje. Centar je prvenstveno usmjeren na primarnu prevenciju ovisnosti koju provodi u smjeru organiziranja raznih radionica za djecu, tribina i roditeljskih sastanaka za roditelje te se provode aktivnosti usmjerene kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Joka ističe kako na području Krapinsko-zagorske županije postoji manji broj ovisnika o opojnim drogama, no veći je broj mladih koji eksperimentiraju s marihuanom. Također zaključuje kako mediji imaju veliku ulogu u prevenciji ali i u osvještavanju problema ovisnosti. Navodi kako se KZŽ ne ističe od ostalih u podacima o ispijanju alkohola no da su zabrinjavajući trendovi ekscesivnog pijenja kod mladih te je to jedan od razloga zašto je potrebno nastaviti još više ulagati u primarne programe prevencije ovisnosti.


OVISNOSTI I MODERNE TEHNOLOGIJE

Kao stručnjaci brojnih radova i članaka koji obrađuju temu mladih, ovisnosti i moderne tehnologije, ispred Studijskog centra socijalnog rada govorile su doc.dr.sc. Lucija Vejmelka i izv.prof.dr.sc. Marijana Majdak.

Doc.dr.sc. Lucija Vejmelka fokus svog predavanja usmjerila je na pitanje jesu li naši mladi ovisni o Internetu. Naime ona objašnjava kako ovisnost o Internetu nije uključena u službeni klasifikacijski sustav psihičkih bolesti i poremećaja te da nisu dostupni formalni dijagnostički kriteriji, no korisiti se izraz „Problematična upotreba Interneta“ kao krovni pojam koji obuhvaća razne aktivnosti i sva potencijalno problematična ponašanja. Ističe kako je upravo problematična upotreba Interneta novo područje djelovanja psihosocijalnog rada jer ovakva upotreba ostavlja negativne posljedice i treba ju prevenirati. Također, naglašava kako je kod Internet ovisnosti problem što nema aspekta generalne apstinencije kao kod drugih ovisnosti s obzirom na činjenicu da moderne tehnologije čine sastavni dio ljudske svakodnevice, nego se apstinira od aktivnosti na Internetu koja je problematična. Vejmelka ističe pozitivnu stranu epidemije koja je povezana s korištenjem tehnologija, a to je da su svima porasle digitalne kompetencije te da je kod mladih ljudi posebno vidljiva izražena potreba za fizičkim kontaktom i druženjem s prijateljima.


PROBLEM ISPIJANJA ALKOHOLA KOD STUDENTSKE POPULACIJE

Izv.prof.dr.sc. Marijana Majdak se u svom predavanju osvrnula na neke od odrednica konzumacija alkohola kod mladih te je osvijestila važnost obiteljskog i socijalnog okruženja mladih. Naime veliki broj istraživanja pokazuje kako je konzumacija alkohola kod mladih povezana s obiteljskim životom, a kao glavni rizični čimbenici ističu se upravo loši obiteljski odnosi, ne komuniciranje, manjak privrženosti. Važan je i utjecaj vršnjaka pogotovo ako se radi o rizičnim vršnjacima. Objašnjava kako mladi žele uspostaviti socijalnu mrežu i osloboditi se roditeljskog utjecaja. Posebno rizičnu skupinu predstavljaju studenti. Navedene činjenice potvrdila je rezultatima istraživanja koja su pokazala da su studenti koji doživljavaju više odbacivanja od strane roditelja podložniji vršnjačkom pritisku, da studenti koji dolaze iz obitelji gdje otac živi odvojeno učestalije konzumiraju alkohol te da studenti čije majke su nižeg obrazovnog statusa više konzumiraju alkohol. Izv.prof.dr.sc Majdak iznosi kako rješenja vidi u preventivnim programima informiranja mladih, u radu na odnosima u obitelji, radu na samopoštovanju i opiranju vršnjačkom pritisku te da je potrebno razviti posebne programe za brucoše (podrška, edukacija) u okviru sveučilišta i fakulteta.


Područje prevencije ovisnosti i utjecaja modernih tehnologija sve je prisutnije u našim životima te postoji veliki prostor za napredak ka poboljšanju. Stručnjaci koji djeluju na ovom području moraju se dodatno educirati i usavršavati kako bi mogli provoditi i pružati što kvalitetnije programe i smjernice koje će pridonijeti smanjenju negativnih učinaka ovisnosti.

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.