Events at Centar za socijalnu skrb Split

| 20445 | | | | |

Projekt „Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju“ (2015./2016.) provodi se na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija. Projekt pokriva prevenciju svih oblika ovisnosti koji su zastupljeni među mladom populacijom koja je visoko rizična. U okviru projekta provodimo besplatne radionice na temu “Koristi i rizici modernih tehnologija” [>>>]

Društvo za socijalnu podršku u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split organizira okrugli stol „PREVENCIJA OVISNOSTI KOD MLADIH – ULOGA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI“. Okrugli stol održava se u okviru projekta: Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju koji se provodi na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija. Projekt [>>>]

Društvo za socijalnu podršku u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa Upravom za kazneno pravo i probaciju i Centrom za socijalnu skrb Split organizira okrugli stol pod nazivom Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo dana 26. lipnja 2017. godine u Centru za socijalnu skrb Split, Gundulićeva 25.Na okruglom stolu sudjelovati će stručnjaci iz sustava pravosuđa, Uprave za [>>>]

Društvo za socijalnu podršku u okviru projekta Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju organizira okrugli stol na području Splitsko – dalmatinske županije pod nazivom Prevencija ovisnosti – Izazovi sprečavanja zloupotrebe opojnih sredstava u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split.Cilj održavanja okruglog stola je osvijestiti rizike korištenja sredstava ovisnosti na području [>>>]

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.