Events

| 20441 | | | | |

Povodom Mjeseca borbe protiv alkoholizma, Društvo za socijalnu podršku u suradnji sa KLA Stenjevec i KLA Susedgrad organizira okrugli stol: „ALKOHOLIZAM I RODITELJSTVO“ Gosti: prof.dr.sc. Slavica Blažeka Kokorić i Vanja Tolić, mag.soc.radaGalerija fotografija  

Projekt „Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju“ (2015./2016.) provodi se na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija. Projekt pokriva prevenciju svih oblika ovisnosti koji su zastupljeni među mladom populacijom koja je visoko rizična. U okviru projekta provodimo besplatne radionice na temu “Koristi i rizici modernih tehnologija” [>>>]

Projekt „Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju“ (2015./2016.) provodi se na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija. Opći cilj projekta jest osnažiti djecu i mlade kako bi prevenirali rizična ponašanja u području konzumiranja i eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti. U okviru projekta provode se radionice namijenjene djeci i mladima [>>>]

Projekt „Hvala ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju“ (2015./2016.) provodi se na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija. Projekt pokriva prevenciju svih oblika ovisnosti koji su zastupljeni među mladom populacijom koja je visoko rizična. U okviru projekta provodimo besplatne radionice na temu “Koristi i rizici modernih tehnologija” [>>>]

Društvo za socijalnu podršku u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split organizira okrugli stol „PREVENCIJA OVISNOSTI KOD MLADIH – ULOGA SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI“. Okrugli stol održava se u okviru projekta: Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju koji se provodi na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb, Ličko-senjska županija. Projekt [>>>]

Društvo za socijalnu podršku u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije na projektu Prevencija ovisnosti djece i mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji od 2016. godine održati će predavanje pod nazivom Roditelji – najvažnija karika u prevenciji ovisnosti kod mladih u okviru roditeljskog sastanka za šeste i sedme razrede. 31.05.2017. Srijeda 17.00OŠ KonjščinaUlica Matije Gupca 6HR-49282 [>>>]

X. Ljetna škola o alkoholizmu održava se u suradnji Kluba liječenih alkoholičara “Bonaca” i Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. I ove godine jedan od predavača na Ljetnoj školi je Katarina Radat koja će govoriti na temu: Utjecaj grupne podrške na osobnu promjenu liječenih alkoholičara.PROGRAM PETAK 09.06.2017Prijava i registracija do 10,0010,00             [>>>]

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.