Iz medija

06.05.2017 @Martin – Emisija Civilka

Emisija Civilka danas na Radio Martinu u kojoj su gostovale Jana Špero, načelnica Ministarstva pravosuđa, Sektora za probaciju i Katarina Radat, šef Odsjeka za socijalnu skrb Ustanove Dobri dom Grada Zagreba. U emisiji je predstavljena služba probacije kao i primjeri dobre prakse izvršavanja rada za opće dobro na slobodi.


Civilka – @Martin