28.09.2017 @Zagreb – 1. konferencija Integrirani osuđenici

28/09/2017 Novosti | Stručni skupovi | 1181 | | | | |

U organizaciji Društva za socijalnu podršku i Udruge za unapređenje kvalitete življenja LET dana 28.09.2017. u Kući Europe, Augusta Cesarca 4,  Zagreb, održana je 1. konferencija Prevencije i smanjenja socijalne isključenosti: Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo. Konferencija je sastavni dio aktivnosti istoimenog projekta Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo kojeg provodi Društvo za socijalnu podršku u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Upravom za kazneno pravo i probaciju, a koji je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Konferencija je održana pod visokim pokroviteljstvom Skupštine Grada Zagreba.


Ciljevi konferencije, sa znanstvene i stručne strane, bili su doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti kao i integraciji osoba u zajednicu nakon izvršenja kazne zatvora, predstaviti i razmotriti pojedine programe koji se provode i mjere koje se poduzimaju u cilju brže i kvalitetnije integracije u zajednicu te povećati znanja stručnjaka o potrebi veće socijalne integracije osoba nakon izvršenja kazne zatvora.

Sudionici konferencije bili su: stručni djelatnici (socijalni radnici, psiholozi, defektolozi, pedagozi, pravnici) s područja Hrvatske iz sustava pravosuđa, socijalne skrbi, zdravstvenog sustava, nevladinih organizacija koji rade s počiniteljima kaznenih djela na izvršavanju kazne zatvora, tijekom izvršenja alternativnih kazneno pravnih sankcija kao što je izvršenje rada za opće dobro i uvjetnog otpusta, ali i u resocijalizacijskim programima.

Sadržaj konferencije uključivao je predavanja, panel rasprave i poster prezentacije kroz slijedeće tematske cjeline:

 • Komparativna europska praksa prevencije i smanjenja socijalne isključenosti osuđenika
 • Integracija počinitelja kaznenih djela kroz ostvarenje njihove roditeljske uloge
 • Vrijednosti nevladinih organizacije – europska praksa
 • Socijalna isključenost i postpenalni prihvat zatvorenika – izazovi moderne prakse
 • Recidivizam kod osuđenika koji su služili dugotrajnu zatvorsku kaznu
 • Izazovi rada s uvjetno otpuštenim osuđenicima – probacijska perspektiva
 • Postupanje centra za socijalnu skrb u odnosu na korisnike u zatvoru i povratnike iz zatvora
 • Tretmanski pristup i međuresorna suradnja kao odgovor na kaznena djela
 • Prikazi dobre prakse: Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika
 • UVJETNI OTPUST – planiranje, provođenje, nadzor, podrška
 • Biram ispravan put – priprema postpenalnog prihvata zatvorenika i maloljetnika i alternativni programi
 • Put resocijalizacije
 • Postupanje Centra za socijalnu skrb (Split) prema osuđenicima / zatvorenicima u kaznenom postupku i nakon izdržavanja kazne zatvora
 • Umreženo djelovanje Doma Duga – Zagreb u provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji.

 

© 2009 – 2022. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.