4. Škola Modernih tehnologija

06/09/2019 | | Novosti | Škola modernih tehnologija | 1697 | | | | |

U organizaciji Društva za socijalnu podršku od 04. do 06. rujna 2019. godine u Zagrebu održana je edukacija stručnjaka o koristima i rizicima uporabe modernih tehnologija – 4. Škola modernih tehnologija s međunarodnim sudjelovanjem uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

 

4. Škola modernih tehnologija okupila je niz stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, pravosuđa, odgojno-obrazovnog sustava te nevladinih organizacija koji u svome poslu usko surađuju s mladim osobama te se svakodnevno susreću s izazovima modernih tehnologija. Ovogodišnja Škola modernih tehnologija bila je koncipirana na predavanjima, praktičnom radu sudionika te prikazu praktične primjene korištenja modernih tehnika u preventivnom, tretmanskom i inovacijskom području.

 

Na otvorenju 4. Škole modernih tehnologija nazočila je gđa. Marinka Bakula Anđelić, izaslanica g. Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba i gđe. Romane Galić, pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Istaknula je važnost i potrebu kontinuirane edukacije i usvajanja novih znanja i vještina stručnjaka pomažućih profesija iz područja modernih tehnologija. Gđa. Jelena Grabovac, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj“ u pozdravnom govoru istaknula je važnost edukacije stručnjaka iz odgojno – obrazovnog sustava pri korištenju modernih tehnologija.

 

PRVI DAN

Prvi dan 4. Škole modernih tehnologija započeo je plenarnim izlaganjem doc. dr. sc. Lucije Vejmelke koja je održala predavanje pod nazivom “Život na mreži: Kako preživjeti u virtualnom okruženju” u okviru kojeg je predstavila znanstvene i stručne spoznaje korištenja modernih tehnologija. U interakciji sa sudionicima Škole primijenila je tehniku Mentimeter, digitalni alat koji omogućava anonimnu interakciju sudionika pri prikupljanju povratnih informacija sudionika o postavljenom pitanju. Naglasila je da je ovaj digitalni alat izuzetno zahvalan za rad s mladima, jer omogućava diskreciju posebno kada se radi o provjeri znanja te omogućava iskazivanje svoga mišljenja, znanja bez javnog istupanja. Gost predavač doc. dr. sc. Martin Mihajlov sa Sveučilišta u Skopju, Republika Sjeverna Makedonija u okviru predavanja pod temom ”Živjeti izvan mreže: što se događa kada milenijalci napuste Internet” sudionicima je predstavio rezultate istraživanja provedenog među 123 studenta, u okviru kojeg su sudionici prestali koristiti Internet na određeno vremensko razdoblje, a pri čemu su vodili dnevnik o svojim emocionalnim stanjima. Cilj istraživa je bio dobiti povratne informacije o utjecaju izostanka korištenja Interneta kod ispitanika. Klara Banek i Monika Nožinić održale su posljednje izlaganje i provele radionicu pod nazivom ”Uporaba društvenih mreža u promoviranju socijalnih akcija.” Predstavile su primjer dobre prakse provođenja socijalne akcije pojedinih organizacija s naglaskom na on line vidljivost u kampanjama i primjenu pojedinih strategija u provođenju on line kampanja. Praktičnim radom i interaktivnim pristupom razvijali su znanja i vještine on line vidljivosti sudionika o pojedinim udrugama i organizacijama na društvenoj mreži Facebook.

 

DRUGI DAN

Drugi dan Škole modernih tehnologija započeo je radionicom pod nazivom ”Korištenje virtualnog okruženja u profesionalnoj praksi” u okviru koje su doc. dr. sc. Lucija Vejmelka i Katarina Radat, dipl. soc. radnica predstavile sudionicima prednosti i nedostatke korištenja virtualnog okruženja u radu s korisnicima. Interaktivnim pristupom, primjenjujući digitalne alate razvijali su kompetencije sudionika o načinu rada i uporabi modernih tehnologija u njihovom području rada, potičući ih na digitalnu kreativnost u prezentiranju usluga koje pružaju pojedinim kategorijama društva. Primjenom digitalnog alata Webinara Siniša Necko predstavio je sudionicima Škole mobilnu aplikaciju ”Heroes Nearby- snaga zajednice za humaniji i sigurniji grad.” U prijepodnevnom programu Marko Kozjak iz tvrtke WeeMee predstavio je još jednu inovaciju, razvijanje aplikacije za spašavanje hrane od bacanja. Sudionike je upoznao s problemom bacanja hrane, naglasivši pogreške pri deklariranju hrane te je predstavio svoju inovativnu aplikaciju digitalnog deklariranja hrane koja spašava hranu od bacanja u otpad. Plenarno izlaganje i radionicu pod nazivom ”Suvremeni trendovi i budućnost on- line istraživanja održao je doc. dr. sc. Miroslav Rajter koji je educirao polaznike kako napraviti online istraživanje kroz izradu upitnika putem Google obrasca i kako napraviti obradu podataka.

 

TREĆI DAN

Zadnji dan Škole modernih tehnologija započeo je s plenarnim izlaganjem ”Digitalni identitet- sigurni ili ne” i radionicom praktične primjene osobne sigurnosti na Internetu Krunoslava Njerša, dipl. ing. Zadnji dan Škole posvećen je predstavljanju aktualnih praksi u području korištenja modernih tehnologija u pomažućim profesijama. Irena Rojnić Palavra, dr. med. predstavila je rad Dnevne bolnice za ovisnost o Internetu i video igrama Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” naglašavajući specifičnosti rada s ovisnicima o Internetu i video igrama i primjenu grupne psihoterapije u radu s pacijentima. Željko Kotur predstavio je polaznicima usluge za slijepe osobe koje pruža Hrvatska knjižnica za slijepe dok je Danijela Marušić demonstrirala korištenje asistivne tehnologije za slijepe osobe. Svan Hlača predstavio je rad i djelovanje CERT-a (eng. Computer Emergency Response Team), nacionalnog tijela za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Sudionike je upoznao s vrstama prijetnji kibernetičke sigurnosti, te ih je educirao o što boljoj osobnoj zaštiti u virtualnom prostoru.

4. Škola modernih tehnologija završila je integracijom i on line evaluacijom iz koje je vidljivo da su polaznici program Škole ocijenili visokim ocjenama te smatraju da će usvojena znanja biti primjenjiva u privatnom i profesionalnom životu.

 

 

 

video

© 2009 – 2022. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.