22.09.2016 @Zagreb – 1. ljetna škola Modernih tehnologija

22/09/2016 Novosti | Škola modernih tehnologija | 1008 | | | | |

 1. LJETNA ŠKOLA »MODERNIH TEHNOLOGIJA«

 

Zagreb, 21 – 22.09.2016.

Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1

 

U organizaciji Društva za socijalnu podršku od 22. do 23. rujna 2016. godine u Europskom domu u Zagrebu održana je 1. ljetna škola »Modernih tehnologija« s međunarodnim sudjelovanjem uz financijsku podršku Ministarstva zdravlja, Grada Zagreba Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Hrvatske elektroprivrede. Ljetna škola je okupila brojne stručnjake i praktičare iz područja korištenja modernih tehnologija, uključujući i područja rizika korištenja istih.

 

Skup je održan kao sastavni dio aktivnosti projekta »Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju« koji se trenutno provodi na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb i Ličko-senjska županija. Projekt pokriva prevenciju svih oblika ovisnosti koje su zastupljene među mladom populacijom koja je visoko rizična kada se govori o ovisnostima. Partneri na projektu su Dom za odgoj djece i mladeži Zadar i Udruga SAL-Ciec, Lovinac.

Projekt »Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju« provodi se od 2007. godine na području nekoliko županija, a tijekom proteklog razdoblja bazirao se na preventivnom radu s mladima (osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima), radu s roditeljima i radu sa stručnjacima koji rade s rizičnom skupinom mladih u sustavu socijalne skrbi.

 

Cilj Ljetne škole bio je unaprijediti znanja stručnjaka o prevenciji ovisnosti o novijim ovisnostima, uključujući ovisnost o kocki, klađenju i nekontroliranom korištenju Interneta, te razmjena iskustva iz prakse. Poseban cilj bio je upoznati stručnjake s koristima i rizicima korištenja modernih tehnologija te unaprijediti znanja u području korištenja modernih tehnologija za kvalitetniju profesionalnu, ali i osobnu uporabu, stavljajući pritom naglasak na poticanje stručnjaka za razvijanje profesionalnih kompetencija i uporabu modernih tehnologija u razvijanju savjetodavnih usluga u radu s mladom populacijom.

Ostvarenju ciljeva Ljetne škole doprinijela su predavanja izlagača, od sveučilišnih profesora s Pravnog fakulteta Studijskog centra socijalnog rada, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, gosta sa Ss. Cyril and Methodius University iz Makedonije do stručnjaka praktičara iz državnih institucija, nevladinih organizacija, savjetovališta koji svakodnevno rade na području prevencije i tretmana novijih ovisnosti te su kroz svoja predavanja otvorili nova tematska područja prevencije novijih ovisnosti i korištenja modernih tehnologija.

 

Sudionici Ljetne škole bili su brojni stručnjaci (socijalni radnici, psiholozi, defektolozi, pedagozi, pravnici) iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava, odgojno-obrazovnog sustava te nevladinih organizacija, koji u svome poslu usko rade s mladima, posebno s djecom i mladima u domovima za djecu i mladež te obrazovnim institucijama (školama u kojima se provodi prilagođeni program rada s učenicima), kao i stručnjaci iz centara za socijalnu skrb.

 

Na svečanom otvorenju Ljetne škole uveličala je mr. Višnja Fortuna, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, koja je ujedno bila i izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića te u pozdravnom govoru naglasila potrebu za edukacijom i usvajanjem znanja iz područja modernih tehnologija.

Predavanja i rasprava tijekom škole »Modernih tehnologija« potaknula su sveobuhvatnu raspravu o koristima i rizicima korištenja modernih tehnologija.

U uvodnom plenarnom izlaganju, pozvani gost predavač doc. dr. sc. Martin Mihajlov sa Ss. Cyril and Methodius University iz Makedonije održao predavanje pod nazivom »Ovisnost o nestvarnosti društvenih medija« (engl. Addicted to Social Media Unreality) u okviru kojega je otvorio brojna pitanja o tome jesu li tinejdžeri ovisni o društvenim mrežama, skrećući pažnju na ponašanja odraslih prema djeci, obrasce ponašanja koje primjenjujemo, društveni odnos prema novinama koji je bio prisutan od samih početaka stvaranja društvene civilizacije podsjećajući na Sokrata (470): »Korištenje abecede i pisanje oštećuje pamćenje i sprečava ljude da govore istinu« preko 1 800 godine kada je izjavljeno da Romani prijete moralnom ponašanju žena. Ukazao je na slijed razvoj društva i gledanja na tehnološke napretke s osuđujućim predznakom.

 

Doc. dr. sc. Lucija Vejmelka u plenarnom izlaganju ukazala je na mogućnosti korištenja modernih tehnologija u društvenim znanostima i kao jedan od »alata« u radu s korisnicima pomažućih profesija. Naglasila je povećanu upotrebu informacijske tehnologije u praksi psiho-socijalnog rada u gotovo svim područjima profesije od preventivnih aktivnosti, preko individualne i grupne podrške, do specifičnih intervencija i primjene direktne prakse rada s korisnicima. Posebno je obratila pozornost na specifičnosti etike u komunikaciji i radu s korisnicima u virtualnom okruženju i putem modernih tehnologija, kao i primjenu istraživanja u području pomažuće online prakse.

 

Kroz prikaz predavanja »Elektroničko savjetovanje – iskustva i izazovi na Hrabrom telefonu« Anmarija Vuić predstavila je primjere praktične primjene online savjetovanja, njegovu uspješnost i potrebitost, posebno među mladom populacijom.

 

Leali Osmančević u svome izlaganju naglasila je ulogu medija, kao sastavnog dijela odrastanja novih generacija djece, koji izgrađuju mišljenja, vrijednosti i obrasce ponašanja djece te imaju ključnu obrazovnu ulogu kod djece. Naglasila je da je potrebno na svim razinama društva razvijati medijsku pismenost.

 

U popodnevnoj sekciji otvorila su se tematska područja poput problema nekontroliranog korištenja interneta te patoloških oblika zlouporabe modernih tehnologija kao što je dječja pornografija na internetu pri čemu je stavljen naglasak na potrebu adekvatnog tretmana osuđenih počinitelja. Predstavljen je rad i postupanja nadležnih državnih institucija u slučajevima nasilnog ponašanja na internetu, uključujući djecu i mlade kao žrtve ili počinitelje nasilja. Vrijedni primjeri postupanja kao i uputa o postupanjima u navedenim slučajevima izloženi su kroz predstavljanje Danka Salopeka iz Ministarstva unutarnjih poslova, kao i grupe izlagača iz Centra za socijalnu skrb Split. Slaven Crnjac, struč. spec. ing. techn. inf., u svome izlaganju »Sigurniji Internet za djecu − briga za cijelu obitelj« stavio je naglasak na pravu i jedinu zaštitu djece od neprimjerenih sadržaja na internetu kroz otvorenu komunikaciju s djecom o internetskim rizicima, aktivnostima koje djeca obavljaju koristeći internet, kao i korištenje softwera koji će roditeljima olakšati upravljanje sadržajem koji djeca pregledavaju te kontrolu nad njihovim internetskim aktivnostima i osobama s kojima komuniciraju putem Interneta.

 

Zadnji dan predavanja bio je posvećen primjeni suvremenih trendova u istraživanjima koristeći moderne tehnologije. Naglašene su prednosti, ali i nedostatci provođenja online istraživanja, ali i mogućnost daljnje primjene online istraživanja. Doc. dr. sc. Miroslav Rajter u svome predavanju odgovorio je na brojna pitanja kako što su: zašto raditi online istraživanja, koja su to vrste istraživanja koje se mogu provoditi online, kako trenutno provodimo istraživanja i koje su daljnje mogućnosti provođenja stih pritom stavljajući naglasak na etiku online istraživanja, potrebi intenziviranja poučavanja o primjeni online metoda za istraživanje kao i adaptiranju etičkog kodekse i osiguravanja nadzornog tijela.

 

Zaključno, održana Ljetna škola, osim prikaza stanja i preporuka u području prevencije i tretmana novijih ovisnosti, stavila je naglasak na potrebu prilagodbe preventivnog i tretmanskog rada, kao i usklađivanja zakonodavnog okvira.

 

*Prikaz skupa objavljen je U Ljetopisu socijalnog rada, Vol.23 No.2

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=254774   

 

Program konferencije i ljetne škole

© 2009 – 2022. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.