3. Škola Modernih tehnologija

21/11/2018 | | Novosti | Škola modernih tehnologija | 2195 | | | | |

U organizaciji Društva za socijalnu podršku od 19. do 21. studenog 2018. godine u Zagrebu održana je 3. Škola modernih tehnologija uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

 

3. Škola modernih tehnologija okupila je niz stručnjaka iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava, odgojno-obrazovnog sustava te nevladinih organizacija koji u svome poslu usko surađuju s mladim osobama te se svakodnevno susreću s izazovima modernih tehnologija.
Ovogodišnja Škola modernih tehnologija bila je koncipirana na predavanjima i praktičnom radu sudionika. Sudionici su bili educirani u području pokretanja digitalnih kampanja, tehnikama online savjetovanja kao i istraživanja. U okviru toga predstavili su se rezultati dosadašnjeg rada i istraživanja na ovom području te primjeri dobre prakse.

Na otvorenju 3. Škole modernih tehnologija nazočila je gđa. Marinka Bakula Anđelić, izaslanica g. Milana Bandića, gradonačelnika Grada Zagreba i gđe. Romane Galić, pročelnice. Istaknula je važnost i potrebu kontinuirane edukacije i usvajanja novih znanja i vještina stručnjaka pomažućih profesija iz područja modernih tehnologija. Gđa. Jelena Grabovac, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje “Slava Raškaj” istaknula je da je Centar prepoznao važnost ciljeva i aktivnosti Škole modernih tehnologija te ustupio prostor i opremu za provedbu iste.


PRVI DAN


Prvog dana Škole modernih tehnologija održana su tri plenarna predavanja. U uvodnom plenarnom izlaganju, gost predavač doc. dr. sc. Lucija Vejmelka održala je predavanje pod nazivom “Digitalna džungla i kako preživjeti” u okviru kojeg je predstavila novine u području korištenja modernih tehnologija. Predavač doc.dr.sc. Tihomir Katulić je u okviru plenarnog predavanja pod nazivom “Prava ispitanika u kontekstu digitalnih tehnologija” ukazao na potrebu primjene Uredbe o zaštiti osobnih podataka te sudionicima ukazao na osnovne odredbe i nužnost primjene iste u svakodnevnom radu. Posljednji plenarist Nedjeljko Marković, dipl.soc. radnik održao je predavanje i radionicu pod nazivom “Odnosi s javnostima i korištenje društvenih mreža u zagovaranju društvenih promjena.”


DRUGI DAN


Drugi dan Škole modernih tehnologija započeo je radionicom pod nazivom  “Elektroničko savjetovanje u praksi” u okviru koje je Anamarija Vuić sudionicima predstavila osnove online-savjetovanja i ukazala na specifičnosti navedenog. Predavanjem “Mogućnosti online istraživanja u pomažućim profesijama”, doc. dr. sc. Miroslav Rajter naglasio je prednosti, ali i nedostatke provođenja online istraživanja. Tijekom praktičnog dijela nastave, polaznici su podučeni kako napraviti online istraživanje kroz konkrentnu izradu upitnika putem Google obrasca i obradu podataka.


TREĆI DAN


Zadnji dan Škole modernih tehnologija započeo je s plenarnim izlaganjem dr.sc. Lane Ciboci iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu koja je u okviru predavanja pod nazivom “Internetske navike djece u RH i elektroničko nasilje” predstavila rezultate provedenog EU Kids Online istraživanja o medijskim navikama djece i njihovih roditelja te sigurnosti djece na Internetu, kojim se i Hrvatska uključila u svjetski standard praćenja sigurnosti djece na Internetu.

Nastavljeno je s predstavljanjem aktualnih praksi u području korištenja modernih tehnologija u pomažućim profesijama. Predavanje na temu “Izazovi rada s mladima u digitalno doba” održala je  socijalna radnica Katarina Radat u okviru kojeg je iznijela specifičnosti rada s djecom i mladima ukazujući na podatke ESPAD 2015. koji govore da je učestalost korištenja Interneta mladih u Hrvatskoj viša od europskog prosjeka. Katarina Radat je ukazala i na dva rizična ponašanja među mladima – nekontrolirano korištenje modernih tehnologija koje se može razviti do ovisnosti te prisutnosti različitih oblika nasilnog ponašanja među djecom i mladima. Istaknula je specifičnosti rada s mladima naglašavajući svakodnevnu potrebu zaštite osobnih podataka primjenom pravilne komunikacije te pravilnim postupanjem u slučajevima nasilja. Na predavanju je predstavljen i Bontončić ponašanja na Internetu koji možete preuzeti s naših stranica.

Tim socijalnih radnica iz Doma za starije osobe Sv. Josip Željka Bele, Maja Matić i Martina Mičuga predstavile su iskustva iz prakse primjene digitalnih komunikacija među starijim osobama kroz predavanje “Izazovi digitalne komunikacije u praksi socijalnog rada.”

Mr. sc. Željka Vujnović i dr. sc. Božidar Ferek Petrić iz Logopedskog kabineta Kraljev govor kroz predavanje pod nazivom “Ultrazvuk i elektrostimulacija u logopediji” predstavili su učinke elektrostimulacije govornog aparata kod djece i bolesnih osoba kako bi postigli maksimalan učinak u govornom aparatu. Sudionici su nam poslije ispričali da su bili oduševljeni samim izlaganjem o elektrostimulaciji u logopediji. Velika većina je prvi put čula za ovu primjenu i iznenađeni su rezultatima koji se postižu na jednostavan i efikasan način.

Goran Brkić, dipl. soc. radnik iz Ministarstva pravosuđa predstavio je upotrebu modernih tehnologija u procesu resocijalizacije osuđenika koju primjenjuju od samog osnivanja. Razvoj cjelokupnog sustava integracije i resocijalizacije osuđenika temelji se na primjeni novih tehnologija od elektroničkog praćenja do najnovijeg objedinjenog umrežavanja probacije sa zatvorskim sustavom.

Goran Brkić, dipl. soc. radnik, Katarina Radat, dipl. soc. radnik i doc. dr. sc. Lucija Vejmelka predstavili su rezultate istraživanja provedenog u Hrvatskoj koji je vezan uz počinitelje dječje pornografije online. Istaknuli su socio-demografske podatke vezane uz počinitelje kaznenog djela dječje pornografije čiji uzorak u 100% udjelu čine muške osobe prosječne starosti od 41,3 godinu, srednje stručne spreme (65,8%). Istaknuli su da je ovim istraživanjem pokazano da je u 89,4% slučajeva izrečena sankcija kazne zatvora u trajanju do jedne godine u 89,4% ispitanika, a 77,6% je ista zamijenjena s radom za opće dobro.

 

© 2009 – 2022. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.