Programi

Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo

Projekt Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo je projekt koji Društvo za socijalnu podršku od 2016. provodi na području Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske županije i Osiječko-baranjske županije. Projekt je financijski potpomognut od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Društvo za socijalnu podršku uspostavilo je suradnju s Ministarstvom pravosuđa Upravom za kazneno pravo i probaciju.

Cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i integraciji u život zajednice osuđenika nakon izvršenja kazne zatvora odnosno smanjiti i prevenirati socijalnu isključenost istih na području Republike Hrvatske.

U okviru istoga provesti će se iz projektnih aktivnosti: izrada i tisak edukativnih materijala za osuđenike, kao i za stručnjake koji rade s ovom kategorijom korisnika iz sustava pravosuđa, socijalne skrbi, nevladinih organizacija i dr. U okviru naših WWW stranica izraditi ćemo bazu socijalnih prava i usluga u zajednici za osuđenike te dati mogućnost savjetovanja o pojedinim pravima putem E-savjetovanja. Ovim projektom obuhvatiti ćemo i stručnjake iz područja pravosuđa, sudstva, socijalne skrbi i nevladinih organizacija kroz stručne skupove i javne rasprave.