Stručni skupovi

28.04.2009 @Zagreb – Utjecaj psihičkih smetnji kod osoba s invaliditetom

28/04/2009 | Novosti | Stručni skupovi

U okviru projekta održana je radionica pod nazivom Utjecaj psihičkih smetnji kod osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji -depresija- na kojoj su predavači: Domagoj Vidović, dr. psihijatar, Jasna Lesički, dipl. soc. radnik i Katarina Radat, dipl. soc. radnik predstavili program te progovorili o problemu depresije među populacijom osoba s invaliditetom. Tijekom radionice otvorena su brojna pitanja [>>>]

generated by ©knj category on 1643186318