Održan okrugli stol u Splitu prevencije ovisnosti

19/09/2022 | Objave za medije | 682 | | | | |

Društvo za socijalnu podršku organiziralo je okrugli stol u okviru projekta Hvala, ne! kojeg financira Ministarstvo zdravstva. Okrugli stol pod nazivom Prevencija i tretman zlouporabe opojnih sredstava, održan je 19.09.2022. godine u Splitu u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Split koji je na samom početku pozdravila ravnateljica Milena Drlje pri čemu je naglasila važnost suradnje i razmjene iskustva Centra za socijalnu skrb Split sa svim važnim dionicima u zajednici od socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih institucija koje skrbe za mlade i osobe oboljele od ovisnosti do nevladinih organizacija kako bi adekvatno odgovorili na potrebe korisnika.

Na okruglom stolu sudjelovali su relevantni stručnjaci iz područja socijalne skrbi, pravosuđa – probacije i nevladinih organizacija koji se u svome radu bave problematikom ovisnosti i ponašanja kod mlade populacije kao i kod odraslih osoba. Stručnjaci su tijekom svojih izlaganja ukazali na nadasve sve više raširen problem ovisnosti kod djece i mladih osoba, ali i potrebu specifičnih pristupa u preventivnim programima kao i u tretmanu ovisnika o pojedinim sredstvima uzimajući u obzir njihovu dobnu, spolnu pripadnost kao i specifičnosti osoba koja se počinile kaznena djela pod utjecajem sredstava ovisnosti.

 

Cilj održavanja okruglog stola je osvijestiti rizike korištenja sredstava ovisnosti na području Splitsko-dalmatinske županije, izazova u radu s osobama koje imaju problem ovisnosti te ukazati na potrebu usavršavanja stručnjaka na područjima prevencije ovisnosti.

 

 

SPECIFIČNOSTI OVISNIČKIH PONAŠANJA U DRUŠTVU

 

Ispred Društva za socijalnu podršku okrugli stol otvorila je predsjednica Katarina Radat, koja je ujedno bila i moderatorica stručnog skupa, održavši pozdravni uvodni govor nakon kojeg je predstavila projekt Hvala, ne! i njegove dosadašnje učinke. Naglasila je sve veću potrebu za savjetodavnim radom u području ovisnosti među mladom populacijom. Istaknula je potrebu razvijanja preventivnih programa za mlade, posebno studentsku populaciju (brucoše) s obzirom na to da je upravo ova kategorija mladih sve rizičnija populacija. U sklopu uvodnog izlaganja osvrnula se i na problematiku ovisnosti u vrijeme pandemije. Istaknula je pojavnost specifičnih ovisničkih ponašanja za vrijeme lockdowna, porast prodaje alkoholnih pića, porast broja nasilja u obitelji uzrokovanog konzumacijom alkohola te prevladavanje prevalencije opasnog pijenja kod mladih osoba.

 

Doris Puljić govorila je ispred Centra za socijalnu skrb Split istaknula je specifičnosti problema ovisnosti među mladima kada zadobiju prijavu policije ili državnog odvjetništva te je predstavila podatke koji se odnose na broj osoba koji se nalaze u tretmanu Centra kao i postupanje Centra. Istaknula je kako stručnjaci trebaju ustrajati na izgradnji potpune apstinencije kod mladih osoba te stručnjaci trebaju imati usuglađene stavove da se ne može normalizirati niti jedna droga. Posebno je istaknula zabrinjavajući podatak kako već sada u tretmanu imaju djecu, treću generaciju ovisnika u pojedinim obiteljima. Ivica Poljak naglasio je kako rad i intervencije stručnjaka u centrima za socijalnu skrb u području ovisnosti ne završavaju u radu s maloljetnicima nego se nastavljaju i s odraslim osobama ovisnim o drogama. Naglasio je kako na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije imaju dobru suradnju u zajednici s pojedinim udrugama i terapijskim zajednicama koje omogućavaju ostvarivanje prava na socijalnu uslugu ovoj kategoriji korisnika.

 

Ispred Ureda za probaciju Split Ministarstva pravosuđa i uprave govorila je Ivana Vuković koja je predstavila djelatnosti rada probacijske službe istaknuvši rad s ovisnicima koji uključuje upućivanje ovisnika na liječenje, praćenje redovitosti sudjelovanja ovisnika u procesu liječenja i rezultata testova, motiviranje ovisnika, savjetodavni rad kao i u slučaju nesuradnje ovisnika, obavještavanje nadležnog tijela koje je naložilo liječenje (sud, sudac izvršenja, državno odvjetništvo). Istaknula je kako su suoćeni s pojedinim izazovima posebno u dijelu uključivanja osuđenika u pojedinim sredinama u kojima nema dostupnog liječenja i drugih usluga.

 

 

NEVLADINE ORGANIZACIJE KAO VAŽAN DIONIK U PREVENCIJI I TRETMANU OVISNOSTI

 

Ispred Udruge za pomoć mladima HELP sudjelovala je Nevenka Mardešić. U svome izlaganju osvrnula se na specifičnosti populacije ovisnika pri čemu je naglasila potrebu kontinuiranog mentoriranja ovisnika pri obavljanju radnji prema zdravstvenim i socijalnim institucijama kao i u postupku odlaska na liječenje. Naglasila je važnost i ulogu nevladinih organizacija u radu s ovisnicima zbog njihove fleksibilnosti u radu kao i pristupačnosti ovoj specifičnoj populaciji. Istaknula je potrebu razvijanja preventivnih i tretmanskih programa u okviru organizacija civilnog društva kao i kontinuitet njihove provedbe.

 

Zlatko Lovrić predstavio je programe rada s mladima koje provodi Liga za prevenciju ovisnosti. Istaknuo je važnost obrađivanja pojedinih tematskih područja kao što su pitanje identiteta, uvjerenja, sustava vrijednosti kod mladih koja je potrebno aktualizirati kod svakog korisnika kako bi se postigla uspješnost preventivnih programa među mladom populacijom. Posebno je naglasio važnost stvaranja osobnog životnog akcijskog plana svake mlade osobe te je naglasio kako je u radu s mladim osobama, uz provođenje treninga osobnih vještina, istovremeno potrebno provoditi i trening roditeljskih vještina.

 

© 2009 – 2023. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.