Novi početak – Virtualni stol Rijeka

05/05/2021 Novi početak | Novosti | 461 | | | | |

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali smo Okrugli stol pod nazivom Socijalne usluge u zajednici namijenjene počiniteljima kaznenih djela dana 05. svibnja 2021. godine. Održavanje okruglog stola predviđeno je u Rijeci, no zbog nepovoljnih epidemioloških mjera stručni skup je održan virtualnim putem.

Cilj projekta Novi početak je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.


Na okruglom stolu sudjelovali su stručnjaci iz sustava pravosuđa, Uprave za probaciju Ministarstva pravosuđa, socijalne skrbi i nevladinih organizacija. U okviru okruglog stola predstavljen je rad probacijske službe kroz način rada s osobama koje su na uvjetnom otpustu, odnosno izazovi stambenog zbrinjavanja zatvorenika po izlasku iz zatvora.

Iva Jovović, ispred Udruge za unapređenje kvalitete življenja LET, govorila je o ulozi nevladinih organizacija u resocijalizaciji počinitelja kaznenih djela, a važnost postojanja mape socijalnih usluga u zajednici naglasila je Katarina Radat ispred Društva za socijalnu podršku.

O izazovima stambenog zbrinjavanja zatvorenika po izlasku iz zatvora, ispred probacijskog ureda Rijeka, govorila je voditeljica ureda Tatjana Smolić-Ročak. Naglasila je kako je nužno uvesti zakonske izmjene kojima će se obuhvatiti stambeno zbrinjavanje kao osnovno pravo kojim se osigurava pronalazak smještaja/boravka za osobe koje po izlasku iz penalne ustanove nemaju riješeno stambeno pitanje. Kao jedno od rješenja problema stambenog zbrinjavanja predlaže osnivanje više „Kuća na pola puta“ po uzoru na prakse drugih zemalja Europe koje provođenjem ovakvog rada ostvaruju izvrsne rezultate. Zakonskom regulativom potrebno je razraditi i kategorizaciju takvih kuća te regulirati dužinu boravka bivših počinitelja u istima. Posebno je naglasila važnost razvijanja suradnje između probacije, zatvorskog sustava i organizacija civilnog društva kako bi djelovali kao pripremna grupa koja će poduzeti pravovremene korake u svrhu što uspješnije resocijalizacije počinitelja.

O iskustvu provođenja projekta Stambena zajednica Terra govorio je Nikola Serdarević ispred udruge Terra. Izazovi s kojima su se susreli u tijeku provođenja projekta naziru se kroz manjak motiviranosti korisnika za postizanjem osobnih promjena i izvršavanjem obveza. Također se osvrnuo na problem zakonskog (ne)postojanja stambenih zajednica. Istaknuo je kako je od iznimne važnosti prilikom organiziranja takvih stambenih zajednica unaprijed odrediti pravila dopuštenog ponašanja u istima kako bi se spriječili mogući konflikti te jasnije definirala očekivanja od korisnika.

 

Novi početak – Priopćenje za medije

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak objavljuju…

Novi početak – Završna konferencija

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku organizirali su završnu konferenciju dana 10.05.2021. godine u sklopu…

Novi početak – Virtualni stol Split

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru EU projekta Novi početak organizirali…


Projekt Novi početak i izradu dijela Internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost udruge LET.
Kontakt osoba na projektu Iva Jovović.

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.