Events at Centar za socijalnu skrb Osijek

| 19726 | | | | |

http://czss-osijek.hr/

Društvo za socijalnu podršku u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Upravom za kazneno pravo i probaciju i Centrom za socijalnu skrb Osijek organizira okrugli stol pod nazivom Integrirani osuđenici – socijalno pravednije društvo dana 23. listopada 2017. godine u Centru za socijalnu skrb Osijek, Ivana Gundulića 22.Na okruglom stolu sudjelovati će stručnjaci iz sustava pravosuđa, Uprave [>>>]

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku u okviru projekta Novi početak organizira okrugli stol pod nazivom Socijalne usluge u zajednici i izazovi i rješenja u radu s počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela dana 17.06.2020. godine s početkom u 12:00 sati u Osijeku.Cilj okruglog stola je sa stručnog aspekta [>>>]

© 2009 – 2021. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.