Konferencija | Pozitivno roditeljstvo 2023

21/06/2023 | 903 | | | | |

Event Details


Društvo za socijalnu podršku organizira u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo” dana 28.6.2023. godine organizira istoimenu konferenciju. Konferencija je namijenjena stručnjacima različitih profila od socijalnih radnika, psihologa, pravnika, odgojnih, obrazovnih do zdravstvenih djelatnika. Konferencija je organizirana uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Republike Hrvatske.

 

Cilj održavanja konferencije je predstaviti učinke provedbe projekta „Pozitivno roditeljstvo“ te sa stručnog aspekta progovoriti o problemima s kojima se susreću današnji roditelji u svojim ulogama te predstaviti pozitivne modele i primjere dobre prakse koji doprinose i mogu doprinijeti kvalitetnijem roditeljstvu.


Prijave su zatvorene zbog popunjenja kapaciteta.

Događaj će biti bodovan od strane relevantnih stručnih komora. Za sudjelovanje na ovom događanju nije predviđena kotizacija.

 

© 2009 – 2024. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.