Edukacija o izvaninstitucionalnim uslugama za starije osobe

25/03/2022 Novosti | Objave za medije | 1223 | | | | |

Tim stručnjaka Društva za socijalnu podršku u on line obliku proveo je Edukaciju u području pružanja izvaninstitucionalnih usluga za starije osobe u zajednici.

 

Cjelodnevna edukacija sastojala se od predavanja, radionica i rasprava. Edukacija je obuhvatila tematska područja od  demografske slike Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na pojedine županije uključujući i obilježja starijih osoba. Posebno su obrađeni aspekti siromaštva starijih osoba te pregled i mogućnosti ostvarivanja pojedinih prava za starije osobe na nacionalnoj i lokalnoj razini. Naglasak je stavljen i na potrebu zaštite prava starijih osoba kao i sve zastupljenije potrebe razvoja usluga u zajednici upravo za stariju populaciju. Blok predavanja obuhvatio je i aspekte zdravog starenja i važnosti očuvanja mentalnog zdravlja starije populacij.

© 2009 – 2024. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.