21.09.2016 @Zagreb – 2. konferencija Prevencije ovisnosti

22/09/2016 Novosti | Stručni skupovi | 318 | | | |

 

Zagreb, 21 – 22.09.2016.

Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1

 

 

U organizaciji Društva za socijalnu podršku od 21. do 23. rujna 2016. godine u Europskom domu u Zagrebu održana je 2. konferencija »Prevencija ovisnosti: alkoholizam, ovisnost o drogama i novije ovisnosti« pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba i uz financijsku podršku Ministarstva zdravlja i Hrvatske elektroprivrede. Konferencija je okupila brojne stručnjake i praktičare iz područja prevencije i tretmana ovisnosti.

 

Skup je održan kao sastavni dio aktivnosti projekta »Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju« koji se trenutno provodi na području četiriju županija: Zadarska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Zagreb i Ličko-senjska županija. Projekt pokriva prevenciju svih oblika ovisnosti koje su zastupljene među mladom populacijom koja je visoko rizična kada se govori o ovisnostima. Partneri na projektu su Dom za odgoj djece i mladeži Zadar i Udruga SAL-Ciec, Lovinac.

Projekt »Hvala, ne! Ovisnosti o alkoholu, drogi, internetu, kocki i klađenju« provodi se od 2007. godine na području nekoliko županija, a tijekom proteklog razdoblja bazirao se na preventivnom radu s mladima (osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima), radu s roditeljima i radu sa stručnjacima koji rade s rizičnom skupinom mladih u sustavu socijalne skrbi.

 

Cilj 2. Konferencije bio je unaprijediti znanja stručnjaka o prevenciji ovisnosti o alkoholizmu, psihoaktivnim drogama, novijim ovisnostima, uključujući ovisnost o kocki, klađenju i nekontroliranom korištenju Interneta, te razmjena iskustva iz prakse.

Ostvarenju ciljeva Konferencije doprinijela su predavanja velikog broja izlagača, od sveučilišnih profesora s Pravnog fakulteta Studijskog centra socijalnog rada, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta do stručnjaka praktičara iz državnih institucija, nevladinih organizacija, savjetovališta koji svakodnevno rade na području prevencije i tretmana ovisnosti te su kroz svoja predavanja otvorili nova tematska područja prevencije i tretmana ovisnosti.

 

Sudionici Konferencije bili su brojni stručnjaci (socijalni radnici, psiholozi, defektolozi, pedagozi, pravnici) iz sustava socijalne skrbi, zdravstvenog sustava, odgojno-obrazovnog sustava te nevladinih organizacija, koji u svome poslu usko rade s mladima, posebno s djecom i mladima u domovima za djecu i mladež te obrazovnim institucijama (školama u kojima se provodi prilagođeni program rada s učenicima), kao i stručnjaci iz centara za socijalnu skrb.

 

Na svečanom otvorenju Konferencije sudjelovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja, koja je naglasila važnost održavanja ove Konferencije, iznoseći pritom nacionalne podatke, koji su dan ranije predstavljeni, posljednjeg Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (engl. European School Survey Project on Alcohol and other Drugs – ESPAD) koji je proveden tijekom 2015. godine među 15-16 godišnjacima u zemljama Europe, uključujući i Hrvatsku. U okviru iznesenih podataka posebno se osvrnula na područja novijih ovisnosti te je istaknula visoku prisutnost kockanja među mladima u svim zemljama sudionicama istraživanja te naglasila kako je zabilježen veći udio mladića koji su izjavili da su u životu kockali u bilo kojem obliku u posljednjih 12 mjeseci, kao i visok udio mladića koji kockaju za novac u posljednjih 12 mjeseci, njih čak 33%. Ispred Ministarstva socijalne politike i mladih sudjelovao je g. Ante Babić, zamjenik ministrice, te naglasio socijalnu komponentu i važnost preventivnog rada u području ovisnosti o alkoholu, drogi, ali i novijim ovisnostima kao što su kocka i nekontrolirano korištenje interneta te njegova zlouporaba, posebno među mladima.

 

Konferenciju je svečano otvorio dr. sc. Andrija Mikulić, predsjednik Skupštine Grada Zagreba, koji je naglasio problematiku prisutnosti ovisnosti među mladima na području Grada Zagreba, važnost i ulogu nevladinih organizacija i institucija koje rade na prevenciji i tretmanu ovisnosti, ali i nedostatnost savjetovališta za rad. Slijedom navedenog, predložit će već za sljedeću godinu osnivanje savjetovališta za mlade na području svakog Vijeća gradske četvrti u Gradu Zagrebu. Prema navedenome, bio bi pokriven cijeli Grad Zagreb s ukupno 17 savjetovališta koja bi zasigurno doprinijela kvalitetnijem i sveobuhvatnijem pristupu prevencije i tretmana ovisnosti među mladima te istovremeno otvorila mogućnosti primjene novih oblika savjetodavnog rada primjenjujući moderne tehnologije.

 

Prvo plenarno izlaganje održao je pozvani predavač prof. dr. sc. Nino Žganec u okviru kojeg je istaknuo atribute i mogućnosti lokalne zajednice u području ishodišta, prevencije i tretmana ovisnosti. Podsjetio je da u lokalnoj zajednici postoje brojni materijalni i nematerijalni resursi koji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni, a mogu imati ključnu ulogu u prevenciji i tretmanu ovisnosti. Istaknuo je kako je važno resurse usmjeriti prema obitelji koja ima značajnu ulogu kako u tretmanu, tako i u prevenciji ovisnosti. Naglasio je kako se prevencija u zajednici bavi povećavanjem socijalnog kapitala, smanjivanjem nejednakosti i diskriminacije – uključujući i političko djelovanje te je predstavio 9 faza spremnosti zajednice za razvoj preventivnih akcija prema Nacionalnog instituta o zloupotrebi droga (engl. National Institute on Drug Abuse) iz 2013. godine. Ostala plenarna izlaganja pokrila su područje predstavljanja načela, ciljeva, smjernica i mjera preventivnih strategija i programa prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj, izazove i principe savjetovanja u području tretmana i prevencije ovisnosti te prikaz praktičnog rada na programima smanjenja štete u zajednici kao poveznice zdravstvenog i socijalnog sustava.

 

Poslijepodnevni set predavanja objedinio je rezultate istraživanja o doprinosu grupne podrške osobnoj promjeni osoba s problemom alkoholizma i članova njihove obitelji u okviru čega su prikazani terapijski učinci kluba liječenih alkoholičara, prikaz rada zajednice »Susret« ističući ulogu i važnosti terapijskih zajednica u preventivnom, tretmanskom, ali i resocijalizacijskom radu s ovisnicima o psihoaktivnim drogama. Prikazan je rad Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar« u okviru kojeg se provodi niz preventivnih i tretmanskih aktivnosti namijenjenih punoljetnim, ali i maloljetnim osobama s problemima mentalnog zdravlja. Istaknut je porast osoba s drugim mentalnim problemima u posljednjih nekoliko godina, pojava »novih ovisnosti«, kao i neki novi trendovi u području problema ovisnosti, npr. zlouporaba sintetičkih kanabinoida.

 

Drugi dan konferencije započeo je setom predavanja multidisciplinarnog pristupa (zatvorski-probacijski sustav-klubovi liječenih alkoholičara) u provođenju mjere obveznog liječenja od ovisnosti, a u okviru čega je predstavljen tretman zatvorenika ovisnika koji se primjenjuje u zatvorskom sustavu u Republici Hrvatskoj. Predstavljena je relativno nova služba u pravosudnom resoru, probacija u okviru koje je rad s ovisnicima obilježen specifičnostima, te je navedeno predavanje bilo izuzetno važno za upoznavanje stručne javnosti u svrhu jačanja suradnje, kao i kvalitetnijeg pristupa ovisnicima na izvršenju obvezne mjere liječenja. Sanja Frkin predstavila je terapijski rad s osobama na izvršenju mjere obveznog liječenja od alkoholizma u klubovima liječenih alkoholičara, ukazala na nedostatke te dala smjernice za unaprjeđenje.

 

Problematika novije ovisnosti o kocki obuhvaćena je kroz predavanje Ivan Ćelić, dr. med, spec. psih-adiktolog, koji je prikazao problem ovisnosti s teorijskog, dijagnostičkog i terapijskog aspekta. Iznio je prikaze slučaja ovisnika o kocki te skrenuo pažnju na društveni kontekst prema kockanju, a time i razvoju bolesti kockanja. Doc. dr. sc. Neven Ricijaš predstavio je problematiku i zastupljenost kockanja među mladom populacijom kroz rezultate nekoliko istraživanja mladih u Hrvatskoj koja su provedena u posljednjih nekoliko godina. Predstavio je i komparativne rezultate roditeljske percepcije kockanja i drugog rizičnog ponašanja mladih hrvatskih i kanadskih roditelja. Prikazani su i rezultati istraživanja za koje su autori dobili rektorovu nagradu, a isto ukazuje na prisutnost kockanja među adolescentnom populacijom. Na kraju navedene sekcije prikazan je praktičan rad koji se provodi u okviru Savjetovališta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, a uključuje grupni rad s ovisnicima o kocki i članovima njihove obitelji. Naglašena je potreba razvijanja besplatnih savjetovališta i tretmanskih grupa za ovisnike te da bi se isti višestruko isplatili jer je zdrava obitelj od posebnog interesa svakom zdravom društvu, a ujedno bi se prevenirao razvoj osobne, obiteljske i društvene štete od kockanja.

 

Naglašena je važnost razvoja savjetovališta u lokalnoj zajednici te uređen zakonodavni okvir koji će doprinijeti bržem i učinkovitijem rješavanju problema u području ovisnosti, posebice među djecom i mladima. Posebno je naglašena potreba multidisciplinarnog pristupa u rješavanju problema ovisnosti kao i provođenju preventivnih programa u zajednici.

 

Zaključno, održana Konferencija, osim prikaza stanja i preporuka u području prevencije i tretmana ovisnosti, stavila je naglasak na pojavnost i rizičnosti koje donose nove ovisnosti, te na potrebu prilagodbe preventivnog i tretmanskog rada u tom smislu, kao i zakonodavnog okvira.

 

*Prikaz skupa objavljen je U Ljetopisu socijalnog rada, Vol.23 No.2

http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=254774   

 

Program konferencije i ljetne škole

 

 

© 2009 – 2020. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.